sisäinen motivaatio

Valmentaja, toimitusjohtaja sekä innoituksen oivalluttaja Jari Saarenpää vietti parikymmentä vuotta hektisessä yritysmaailmassa, kunnes hän pysähtyi ja päätti tehdä elämästään itsensä näköistä. Nyt hän valmentaa myös muita löytämään sisäisen motivaationsa. Tämän keväisen Tulevaisuuden tuotekehitys -seminaarin osallistujilla on loistava tilaisuus päästä kuuntelemaan Jarin oppeja, mutta koska maltamme tuskin odottaa itse puhetta, päätimme avata tätä kiinnostavaa aihetta blogissamme jo hieman etukäteen.

Saarenpään mukaan sisäisen motivaation löytäminen lähtee itsensä tuntemisesta. Jokainen meistä on erilainen, ja tämä erilaisuus pitäisi oppia näkemään voimavarana, joka tulisi hyväksyä ja sen jälkeen hyödyntää. Omia luontaisia taipumuksiaan ei kuitenkaan ole välttämättä aina niin yksinkertaista tunnistaa, sillä meidän on Saarenpään sanoin suhteellisen helppo muokata käyttäytymistämme kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Meillä jokaisella on kuitenkin omat ajattelutaipumuksemme sekä tapamme hankkia tietoa ja vetää johtopäätöksiä. Toiset luottavat faktoihin, toiset intuitioon, ja osa tekee päätökset järkeen, osa tunteisiin perustuen. Ihmiset voidaankin Saarenpään mukaan jakaa neljään pääryhmään, jotka edustavat erilaisia ajattelutyylejä. Nämä arkkityypit myös määrittävät sitä, minkälaisiin työtehtäviin ihminen kaikkein luontaisimmin soveltuu.

Vaikka taipumukset määrittävätkin vahvasti ihmisiä, on kyvykkyys kuitenkin sekä taipumusten että taitojen yhdistelmä. Omaa kyvykkyyttään voi siis kehittää. Saarenpään mukaan kykyjään voi kehittää kahdella tavalla: hyödyntämällä vahvuuksiaan tai korjailemalla heikkouksiaan. Valitettavan monet valitsevat kuitenkin näistä jälkimmäisen, sillä he tähtäävät ennemmin saamaan muilta hyväksyntää kuin menestymään omalla tiellään.

Ihmisen kehittämisessä onkin Saarenpään mukaan kaksi koulukuntaa, joista toinen perustuu ideaaliseen esikuvaan, toinen yksilöllisyyteen. Saarenpään itsensä harjoittama LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennus perustuu jälkimmäiseen vaihtoehtoon, ja siinä pyritäänkin kehittämään niitä taipumuksia sekä kiinnostuksen kohteita, johon ihmisellä on suurin sisäinen motivaatio ja kehityspotentiaali. Osaaminen kun usein lisää motivaatiota, ja motivoitunut ihminen etenee helpommin urallaan.

Saarenpää esittääkin sisäisen motivaation malliksi vanhaa japanilaista ikigai-filosofiaa, joka tarkoittaa mahtipontisesti syytä olemassaoloon. Sen mukaan ihmisen pitäisi pyrkiä tekemään jotain sellaista, jossa hän on hyvä ja jota hän rakastaa, mutta myös sellaista, mitä maailma tarvitsee ja mistä joku haluaa maksaa. Täydellisestä työstä pitäisikin löytyä nämä kaikki aspektit: intohimo, osaaminen, missio sekä mahdollisuus elättää itsensä sitä tekemällä. Mikä olisi sinun unelmatyösi tai elämäsi ikigai?

Share This