OlliVistbackaOlli Vistbacka toimii Ylen verkkopalvelussa kehityspäällikkönä, omien sanojensa mukaan ”talkkarina ja isännöitsijänä”. Lisäksi hän tekee paljon johtamisen kehittämistä sekä ketterän kulttuurin levittämistä. Ylelle hän päätyi, kun hänelle tarjottiin mielenkiintoista tehtävää sieltä. Hän kertookin usein ajautuneensa työpaikasta toiseen ja toimineen urallaan niin koodaajana, projektipäällikkönä, Product Ownerina kuin konsulttinakin.

Tulevaisuuden tuotekehitys -seminaarissa Olli kertoo meille tulevaisuuden – sekä ihan nykypäivänkin – työelämästä: moderneista työkaluista sekä ketteristä toimintatavoista, jotka tarkoittavat Ollille yksinkertaisesti vallitsevan todellisuuden hyväksymistä. Monet yritykset elävät hänen mukaansa todellisessa Mikä-Mikä-Maassa ja kuvittelevat, että maailma on edelleen samanlainen kuin vaikkapa 20 vuotta sitten.

Työelämän muutos vaatii yrityksien reagointia

Olli on ilokseen huomannut, että useat yritykset ovat tosissaan alkaneet mukautua kiihtyvään muutokseen ja epävarmaan tulevaisuuteen. Monet tuntuvat kuitenkin edelleen ajattelevan, että todellisuus ei koske heitä. Hän korostaakin, että muutos on tärkeää tiedostaa, jotta siihen voidaan vastata. Ketterät menetelmät lähtevät Ollin mukaan siitä, ettemme tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Tämä on hänestä merkittävä ajatus tulevaisuuden kannalta. ”Muutos ei tule koskaan enää olemaan niin hidasta kuin se on juuri nyt”, hän toteaa.

Ketterä toimintatapa on Ollin mukaan yksi ajattelumalli, jolla maailmaa voi jäsentää tällä hetkellä. Se on kuitenkin hieman hankala määrittää, sillä jokainen näkee ketteryyden omalla tavallaan. Muutokseen vastaamisessa se kuitenkin toimii hänestä hyvin. Ketteryys on Ollille työkalu, jonka tavoite on tehdä työelämästä mielekkäämpää ja miellyttävämpää sekä auttaa työntekijöitä keskittymään oikeisiin asioihin. Tämä myös johtaa usein tehokkuuteen ja menestykseen.

Olli korostaa, että turha työ on aina resurssien hukkaa ja se vaikuttaa myös fyysisiin resursseihin, kuten luontoon. Yritysten onkin hänestä tärkeää miettiä, voisiko nykyiset hommat hoitaa järkevämmin. Ei kannata hakea helppoja ratkaisuja, vaan miettiä oikeasti, kuinka toimintaa voisi järkevöittää pitkällä aikavälillä. Monta turhaa asiaa voisi jättää tekemättä – tai hoitaa fiksummin, tuhlaamatta aikaa ja rahaa.

Oikeat työolosuhteet johtavat parempaan tulokseen

Ollin mottona on lause ”There are no evil people – just bad systems rewarding harmful behaviour”. Tällä hän yrittää ohjata omaa ajatteluaan ja muistuttaa itseään asioiden realiteeteista. Hän myös korostaa, että työnantajat, jotka palkkaavat fiksuja ihmisiä ja luottavat siihen, että ihmiset ovat hyviä ja haluavat tehdä parhaansa, saavat todennäköisesti työntekijöistään eniten irti. Kun ihmiselle annetaan vastuuta ja valtaa siihen, mitä kohtaan hän kokee intohimoa, seuraa usein jotain hienoa, Olli toteaa. On myös tärkeää luoda ympäristö, jossa haluttu toimintatapa tai käyttäytyminen on tehty kaikkein helpoimmaksi ja luontevimmaksi tavaksi toimia. Tämä toimii paremmin, kuin yksilöille suunnatut  bonusjärjestelmät, joilla edelleenkin yritetään ohjailla työntekijöitä.

Juuri tästä syystä työn ja johtamisen modernisointi on Ollille tärkeää. Hänestä on hienoa, jos pieniä muutoksia tulee tehtyä. Isompia muutoksia on kuitenkin vaikea nähdä sisältä päin – varsinkin sillä hetkellä, kun muutos tapahtuu. Vasta aika näyttää työn todelliset vaikutukset.

 

Tutustu Olliin lisää Twitterissä tai LinkedInissä.

Share This