Ylen verkkopalveluiden kehityspäällikkö Olli Vistbacka kuvailee työtään johtamisen kehittämiseksi sekä ketterän kulttuurin levittämiseksi. Niin ketterän, kuin minkä tahansa muunkin kulttuurin levittämiseen kuuluu hänen mukaansa paljon pieniä arkisia tekoja. Erityisen tärkeää Ollista on miettiä, miten asioista puhutaan ja minkälaisia sanoja käytetään.

Sanat muuttuvat ajatteluksi ja ajattelu teoksi. On tärkeää korvata erityisesti vanhentuneet termit uusilla, paremmin soveltuvilla sanoilla. Näin autetaan ihmisiä laajentamaan ajattelua ja löytämään uusia näkökulmia, pohtii Olli.

 

Yhä nopeampia muutoksia

Tulevaisuuden tuotekehitys -seminaarissa Olli puhuu meille tulevaisuuden – sekä ihan nykypäivänkin – työelämästä: moderneista työkaluista sekä ketteristä toimintatavoista, jotka tarkoittavat Ollille yksinkertaisesti vallitsevan todellisuuden hyväksymistä. Hän lainaa ihailemaansa professori Esko Valtaojaa ja toteaa, että muutos ei tule koskaan olemaan yhtä hidasta kuin se on nyt. Tämä on myös hänen tulevan puheensa opetus.

Meidän tulee jatkuvasti pohtia, mihin suuntaan maailma on menossa – millaista työelämä on esimerkiksi viiden vuoden päästä? Meidän tulee olla joustavia ja muuntautumiskykyisiä, sillä muutos ei todellakaan tule vähenemään. Siihen pitää osata varautua. Isovanhempiemme aikana tapahtui huomattavasti harvemmin merkittäviä muutoksia kuin vaikka nykyisten kolmikymppisten aikana, ja muutosvauhti kiihtyy edelleen, Olli ennustaa.

 

Tunnetaidot kunniaan!

Erityisesti psykologiset aspektit muuttuvat Ollin mukaan entistä tärkeämmiksi tulevaisuuden työelämässä. Metakognitiiviset taidot, kuten oppimisen oppiminen, nousevat yhä suurempaan rooliin, kun työntekijät yrittävät sopeutua ympäröiviin muutoksiin. Ihmisen ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan auttaa työntekijöitä saavuttamaan paras potentiaalinsa.

Myös tunnetaitojen merkitys tulee Ollin mielestä nousemaan tulevaisuudessa. Tunteiden ymmärtäminen ja niiden salliminen myös työympäristössä muuttuu hänen mukaansa entistä merkittävämmäksi, sillä on tärkeää, ettei ihmisten tarvitse häivyttää osaa itsestään työpaikalla. Työntekijät ovat ihmisiä, jotka toimivat yhdessä, joten tunneosaaminen on tärkeää jokapäiväisessä kanssakäymisessä.

Ihmiset ja yhteiskunnat ovat aina halunneet kehittyä ja mennä eteenpäin, ja näin ei voida tehdä, jos yksi osa ihmisestä jätetään huomioimatta. Jos halutaan parempia tuloksia, pitää ottaa kaikki keinot käyttöön. Psykologialla, tunteilla ja oppimisella on suuri rooli tässä. Ilman niitä game is over. Ihmiset eivät ole koneita: asiantuntijatyö on luovaa, eikä sitä voi tehdä konemaisesti, Olli toteaa.

 

Menestyksen resepti

Ollin mielestä tulevaisuuden menestyvä yritys on mukautumiskykyinen, sitkeä, resilientti sekä responsiivinen.

Se on vähän niinkuin muovailuvaha – pehmeä ja joustava, mutta sisältä yllättävän sitkeä ja vahva.

Muutoskyky onkin hänestä tärkeää, sillä poteroissaan pidättäytyminen tappaa helposti menestyvätkin yritykset. Tärkeintä on pysyä ajan hermolla – ja ketteränä kohtaamaan tulevaisuuden haasteet!

 

Kiinnostaako entistä tehokkaampi tuotekehitys? Lue lisää aiheesta täältä!

Share This