CollabNet VersionOne -ohjelmistoyrityksen Miikka Andersson nousee tammikuussa Oulun Uuden Seurahuoneen lavalle Tulevaisuuden tuotekehitys -seminaarissa tarkoituksenaan kertoa tulevaisuuden työkaluista. Senior Product Managerina työskentelevällä Miikalla on pitkä tausta ohjelmistotyökalujen ja prosessien, sekä eritoten ketterien menetelmien, versiohallinnan, sekä Continuous Integration ja Delivery ratkaisujen kehittämisen parissa.

Henkilökohtaisena intohimonani on olla mukana mahdollistamassa entistä nopeammat toimitukset paremmalla laadulla – se, miten isoja hankkeita voidaan toteuttaa tehokkaammin ja paremmin, unohtamatta kuitenkaan sitä tärkeintä eli jatkuvaa arvontuottoa, Miikka toteaa innostuneena.

 

Holistinen ote

Tulevaisuuden työkalujen asiantuntijana Miikka korostaa kokonaisvaltaista, holistista, näkökulmaa. Holistisuus tarkoittaa hänelle ennen kaikkea sitä, että ei keskitytä pelkästään yhteen tiettyyn osa-alueeseen, vaan tarkastellaan arvoketjua kokonaisuutena.

Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää arvoketjun muodostuminen ja toiminta kokonaisuutena, ja mitata sekä parantaa sitä tästä näkökulmasta sen sijaan, että keskityttäisiin tarkastelemaan vain yhtä osa-aluetta, Miikka selittää.

Miikka kokeekin vahvasti, että sellaiset työkalut ja järjestelmät, jotka mahdollistavat kattavamman ymmärryksen, paremman hallinnan, sekä tehokkaan optimoinnin koko tuotekehityksen arvoketjun osalta tulevat olemaan merkittävässä roolissa tulevaisuuden tuotekehityksessä auttaen siltaamaan sekä linjaamaan yrityksen liiketoimintaa ja ohjelmistokehitystä.

Miikka tulee seminaarissa puhumaan erityisesti Value Stream Managementistä, joka on tällä hetkellä erittäin kuuma keskusteluaihe ohjelmistokehityksen ja ohjelmistoliiketoiminnan saralla. Myös Value Stream Managementissä korostetaan holistisuuden merkitystä: sitä, että koko arvoketju pyritään näkemään kokonaisvaltaisesti ilman, että keskitytään pelkästään yhteen tiettyyn osa-alueeseen. Tämä mahdollistaa Miikan mukaan myös sen, että toimintaa pystytään yhä paremmin ymmärtämään, mittaamaan, automatisoimaan ja optimoimaan.

Ohjelmistoala on DevOps ideologian myötä käynyt läpi jo useamman vuoden ajan vahvaa automatisaatiomurrosta sekä ohjelmistokehitys- ja IT-organisaatioiden välistä siilojen purkamista. Meistä Value Stream Management on hyvin luonnollinen jatkumo tälle kehitykselle, linjaa Miikka.

 

Tulevaisuuden työkalut

Valittavan ratkaisun joustavuus ja kyvykkyys mallintaa koko yrityksen arvoketju on Miikan mukaan ensiarvoisen tärkeää Value Stream Management -työkaluhankintaa harkittaessa.

Hyvänä lähtökohtana voitaisiin pitää, että työkalulla on kyettävä mallintamaan koko arvoketju, mukaan lukien myös prosessien manuaaliset vaiheet. Value Stream Management alkaa arvoketjun mallintamisella, ja mikäli jo tässä vaiheessa ilmenee ongelmia, kertautuvat ne myöhemmissä vaiheissa, hän perustelee.

CollabNet VersionOne:n tarjoamat työkalut kattavat kaiken skaalautuvista ketteristä projektinhallintatyökaluista DevOpsin ja arvoketjun hallinnan kautta aina version- ja konfiguraationhallinnan työkaluihin ja järjestelmiin.

Käytämme myös itse omia työkalujamme, ja pidämme tätä äärettömän tärkeänä – se mahdollistaa sen, että pystymme kokemaan ja näkemään työkalumme niiden käyttäjän ja asiakkaan näkökulmasta, Miikka kertoo.

 

Menestyksen rakennuspalikat

Tulevaisuuden menestys rakentuu Miikan mielestä hyvin monista erilaisista tekijöistä.

Tiivistäisin kuitenkin, että voittavilla organisaatioilla tulee olla hyvin vahva fokus arvontuottamisessa sekä jatkuvassa arvoketjun toiminnan parantamisessa. Liiketoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta arvontuottaminen ja jatkuva toimittaminen ovat keskiössä, mutta jatkuvalla arvoketjun aktiivisella hallinnoinnilla voidaan saavuttaa merkittävää kilpailuetua niin taloudellisen kuin organisationaalisen tehokkuuden näkökulmasta, hän perustelee.

CollabNet VersionOne on aina 2000-luvun alusta lähtien ollut ketterän ohjelmistokehityksen eturintamassa tuottamassa vahvasti skaalautivia ohjelmistotyökaluja aina maailman suurimpien yrityksien tarpeisiin. Ketterät menetelmät ja Lean-filosofia ovatkin olleet heillä jo pitkään läsnä – ja ne pysyvät Miikan mukaan tärkeinä myös tulevaisuudessa.

Minusta on tärkeää, että yrityksemme pysyy jatkossakin ajankohtaisena ja on mukana mahdollistamassa hyvin erikokoisten ja monimuotoisten kansainvälisten ohjelmistohankkeiden hallinnointia ja onnistunutta läpivientiä.

 

Share This