Santtu HarvioSanttu Harvio toimii oululaisen IoT- ja konnektiviteettiyritys Uroksen Director of R&D:nä. Santun työnkuvaan kuuluu tiimin johtamisen lisäksi paljon käytännön tuotekehitystä, ja hän näkeekin itsensä ennemmin tuotekehityksen fasilitaattorina tai ”touhumiehenä”, kuin vetäjänä. Santtu toteaakin tykkäävänsä itse enemmän niin sanotusta mentori- tai sparraajakulttuurista, kuin perinteisestä johtamiskulttuurista. Oulun tammikuisessa Tulevaisuuden tuotekehitys -seminaarissa Santtu tulee kertomaan meille Uroksen menestystarinasta sekä siitä, miten siihen päästiin.

 

Vinkki 1: Ratkaise ongelma

Santun mielestä liiketoiminnassa on tärkeää, että on olemassa selkeä, konkreettinen ja käytännönläheinen ongelma, jota lähdetään ratkaisemaan. Lisäksi on tärkeää muotoilla selvä palvelulupaus, joka aiotaan ratkaista. Urokselle tämä oli edullisen ja luotettavan mobiilidatan tarjoaminen ympäri maailman niin, että asiakkailla on aina tietoturvallista ja hinnaltaan ennakoitavaa dataa tarjolla.

Tämä on vaikuttanut vahvasti siihen, että Uros on saanut lunastettua paikkansa mobiilidatamarkkinoilla, ja edennyt liiketoiminnassaan myös eteenpäin, Santtu toteaa.

 

Vinkki 2: Ole valmiina

Konnektiviteettiala on hyvin herkkä erilaisille muutoksille, joten on välttämätöntä, että myös liiketoimintamallit muuttuvat ajan mukana. Hyvänä esimerkkinä Santun mukaan toimii vaikka se, kun Apple tai Google julkaisee uuden puhelimen, joka muuttaa koko konnektiviteettibisneksen luonnetta.

Maailma saattaa hyvinkin nopeasti kääntyä täydet 180 astetta, ja meidän pitää olla valmiita reagoimaan muutokseen. Tässä ketteryydellä on suuri merkitys, Santtu kertoo.

Mukautuminen onkin Urokselle ensiarvoisen tärkeää: he uskovat, että ne yritykset, jotka pystyvät mukautumaan asiakkaiden odotuksiin, tulevat olevaan vahvoilla tulevaisuudessa. Siksi niin asiakaskeskeisyys kuin laatukeskeisyyskin tulevatkin olemaan Urokselle tärkeitä tulevaisuudessa. Lisäksi muutoksiin reagoiminen nousee entistä tärkeämmäksi yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa.

Yritysten pitää olla hereillä ja pystyä liikkumaan nopeasti, ja jopa uudelleenohjaamaan omaa ajatteluaan. Se on vahvuus, jota tarvitaan tulevaisuudessa.

 

Vinkki 3: Panosta laatuun

Santun mukaan laadulla ja laadukkailla tuotteilla tulee olemaan entistä suurempi merkitys tulevaisuudessa.

Se, miten yritykset pystyvät omaksumaan laadun, tulee muuttumaan radikaalisti tulevaisuudessa, sillä laadukkaan tuotteen määre tulee jatkossa vain kasvamaan. Siksi uskonkin, että yritykset, jotka pystyvät tarjoamaan ylivoimaisen kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen, tulevat voittamaan tulevaisuudessa, selittää Santtu.

Uros on alusta lähtien pyrkinyt hyvin voimakkaaseen platform-ajatteluun: he ovat alusta alkaen pyrkineet rakentamaan täysin uutta kokonaisvaltaista ekosysteemiä ja olemaan tarkkoja siitä, mitkä asiat päätyvät heidän palvelunsa ytimeen. Heille on ollut erityisen tärkeää rakentaa mukautuva tuote, joka pystyy joustavasti sopeutumaan erilaisiin muutoksiin.

Tuote siis skaalautuu hyvin ja palvelukonseptit ovat hyvin monistettavissa – ja se on asia, jonka olemme mielestäni onnistuneet tekemään hyvin.

 

Vinkki 4: Kokoa hyvä tiimi

Sanoisin, menestyvän organisaation kaikista tärkein juttu on ihan selvästi ne ihmiset. Tämä pätee organisaatiossa kuin organisaatiossa, Santtu toteaa.

Ihmiset ovatkin hänen mukaansa se, mikä tekee koko organisaation. Erityisen tärkeää Santusta on se, että yrityksellä on oikeat ihmiset oikeassa paikassa, ja vielä oikeaan aikaan. Myös erilaisuutta tarvitaan, sillä erilaisilla ihmisillä on erilaiset kyvyt ja vahvuudet. Erilaisia ihmisiä yhdistelemällä voi muodostua mielenkiintoinen yhdistelmä, josta löytyy sekä pitkää toimialan tuntemusta että disruptiivista palveluajattelua.

Se, että on oikeanlainen setti ihmisiä – se on tärkeää!

 

Vinkki 5: Huolehdi työntekijöistä

Se, että pystytään tarjoamaan ihmisille vastuullinen ja mielekäs työ, on Santun mukaan tärkeä tekijä motivaation ja työhyvinvoinnin kannalta. Hänestä on tärkeää, että ihmiset kokevat tekevänsä jotain merkittävää ja että heillä on valta – ja toisaalta myös vastuu – hoitaa hommansa.

Toinen tärkeä tekijä Santun mielestä on välittävä ja läpinäkyvä työkulttuuri. Hän kertoo, että heillä Uroksella on vielä jäljellä pienen perheyrityksen lämmin henki, josta halutaan pitää kiinni myös tulevaisuudessa.

On tärkeää, että pyritään olemaan mahdollisimman läpinäkyviä ja avoimia, ja säilyttämään sellainen hyvän tekemisen meininki!

 

Kiitämme Santtua näistä loistavista vinkeistä! Jos haluat lukea lisää menestyksekkäästä tuotekehityksestä, klikkaa tänne!

 

Share This