Elli Kalliokoskella on pitkä työhistoria tuotekehityksen parissa. Hän toimii muutosjohtajana Koneen Teknologia ja innovaatiot -yksikössä, jossa hän vetää muutosohjelmaa, jonka tarkoituksena on parantaa tuotekehityksen asiakaskeskeisyyttä, nopeutta ja tehokkuutta.

Elli kertoo olevansa itse todella kiinnostunut ketteristä menetelmistä – niinkin paljon, että hän on ottanut niitä käyttöön myös kotona! Saimme mahdollisuuden jututtaa Tulevaisuuden Tuotekehitys -seminaarissamme esiintyvää Elliä ja kysyä häneltä muutaman kysymyksen kookkaan organisaation ketteröittämisestä pelikirjan avulla.

 

Koneella on tehty organisaation ketteröittämistä pelikirjan kautta. Miksi päädyitte toteuttamaan muutosta juuri näin?

Kun lähdimme ketteröittämään organisaatiota huomasimme pian, että emme voi rakentaa mitään ”one size fits all” -mallia. Sen sijaan halusimme antaa tiimeille mahdollisuuden tutustua muutokseen kokeiluiden kautta ja oppia tekemällä. Näin pystyisimme löytämään ne tavat, jotka toimivat Koneelle.

 

Minkälaisissa asioissa pelikirja toimii?

Pelikirjalla on ollut meille tärkeä funktio. Se on mahdollistanut kulttuurin ja ajattelutapojen muutoksen, jonka päälle uusia toimintatapoja rakennetaan.

Pelikirjaa on käytetty erityisesti koulutusten ja kommunikoinnin välineenä: sillä välitetään uusia ajattelumalleja ja käytäntöjä, joista voidaan lähteä liikkeelle. Kirjaan on myös helppo palata, kun haluaa kerrata aiemmin opittua.

 

Miksi päädyitte rakentamaan omaa ketteryyden skaalautumisen mallia valmiin viitekehyksen sijaan?

Ennen ketteröittämishankkeen aloittamista perehdyimme erilaisiin ketteriin malleihin, mutta tulimme siihen johtopäätökseen, että haluamme poimia itsellemme parhaat palat useammasta mallista. Sen vuoksi päädyimme tuomaan sekä leanin että agilen parhaita käytäntöjä omaan toimintatapaamme.

 

Olette pyrkineet tehostamaan tiimien yhteistyötä ja toimimista yhtenä heimona. Miksi tiimirajojen ylittävä työskentely on ollut teille erityisen tärkeää?

Haluamme parantaa merkittävästi tuotekehityksemme asiakaslahtöisyyttä, joten olemme pyrkineet korvaamaan projektikeskeisyyden asiakaskeskeisellä ajattelutavalla.

Koska asiakasarvokokonaisuudet ovat suuria, ja yksi tiimi ei pysty kehittämään ja ylläpitämään ratkaisuja, olemme päätyneet skaalaamaan useita tiimejä heimoiksi, jotka vastaavat kukin omista tuotteista ja palveluista elinkaaren yli.

 

Olette halunneet myös muokata johtamista entistä valmentavampaan suuntaan. Miten tämän kanssa on lähdetty liikkeelle?

Johtamisen uudistaminen on pitkäjänteisen työn paikka. Konkreettisena ensimmäisenä askeleena olemme kouluttaneet johtoryhmämme jäseniä kahden päivän Agile-peruskursseilla. Olemme halunneet panostaa siihen, että johtotasollakin ymmärrettäisiin, mistä ketteryydessä on kyse. Osa johtoryhmistämme toimiikin jo ketterästi ja tekevät työn suunnittelua ja ohjausta näitä toimintamalleja hyödyntäen.

Olemme myös juuri julkaisseet Leadership Learning Guide -oppaan, jonka tarkoitus on auttaa johtotehtävissä olevia tukemaan uuden kulttuurin ja toimintamallien jalkauttamista. Kevään aikana aloitamme työpajasarjan, jossa pääsemme yhdessä oppimaan ja jakamaan.

 

Elli on mukana puhumassa Tulevaisuuden Tuotekehitys -seminaarissa. Seminaaripuheessaan hän kertoo lisää Koneen muutosprosessista sekä syistä sen takana. Hän lupasi myös jakaa vinkkejään siihen, millaiset keinot toimivat suurien organisaation ketteröittämisessä! 

Share This